Amsterdam, Leiden, Den Haag, Rotterdam

+31 (0) 6 48517933

info@electricity24.nl

3 amazing ways to hide your electrical wiring

hut, sea, beach-7739262.jpg

Do you ever find yourself struggling to keep your electrical wiring hidden in your home? Well, there are many ways to do this, and it can be helpful if you have young children who might be curious about it. Additionally, many appliances can be hidden, like wall plates and outlets, to keep them out of view and out of your way. If you’re looking for ideas on how to hide your wiring, read on!

How to hide electrical wires in your home

There are many ways to conceal electrical wiring in your home. One way is to install wall plates and outlets, or to hide them inside furniture. You can also conceal the wires by covering them up with cables or fabric. Hiding electrical wires can be a helpful way to keep your home safe for your children and yourself.

Ways to hide electrical appliances in your home

There are many different ways to hide your appliances so they’re not taking up valuable counter space or looking unsightly in your home. You can use either cabinet doors or wall plates to conceal them, or you can buy appliances that have covers that can be taken off when needed. You can also buy appliances that have wires that are hidden inside the appliance.

There are a few things to keep in mind when hiding your appliances. First, make sure your appliances are compatible with the hiding method you choose. Second, make sure the hiding method is adequate for the size and type of appliance. Third, be sure to plan ahead and designate where the appliance will be stored so you don’t have to look for it every time you need it. And finally, be sure to test the hiding method before you use it in a live situation!

How to hide electrical wiring in your home

There are many different ways to hide electrical wiring in your home. You can use easy DIY tips, or you can make no permanent changes. Some simple ways to hide electrical wiring include using push pins, hooks, screws, and wall plates. You don’t even have to make any holes in the wall!

If you want to hide your wires more permanently, there are a few options available to you. You could use a coat hanger to conceal the wires behind your furniture. You could also invest in a cable management system that will help organize and conceal your wires. Whichever route you choose, be sure to consult with an electrician to ensure that the wiring is properly concealed and safe.

Hiding your electrical wiring can be a great way to keep your home safe and your children safe. By hiding your wiring, you can keep your home looking clean and organized, and you can avoid any potential accidents.

Stroomstoring Oplossen? (vanaf €130*)

Elektricien nodig ?(vanaf €100*)

*inclusief eerste uur arbeid en 21% btw

  • Altijd een vrijblijvende offerte voor de service
  • Alleen de service uitvoeren met goedkeuring van de klant
  • Geen verborgen kosten

Prijs en Diensten

Beste klant, Hier bij Elektricien bieden wij u een brede selectie aan elektrische diensten aan voor zowel residentiële, commerciële als industriële klanten in Nederland. Onze prijzen zijn als volgt:

Onze elektricienservice starts bij €100. Dit betekent dat, hoewel de installatie van één lichtpunt begint bij €50, onze service begint bij het installeren van twee lichtpunten. Als u maar één lichtpunt heeft om te installeren, zullen we u ook voor €100 in rekening brengen. Als u twee lichtpunten heeft om te installeren, zullen we u alleen voor €100 in rekening brengen.

Het is hetzelfde voor onze stroomstoring oplossen service, we berekenen u €130 voor de eerste uur en kleine reparaties. Als het geen groot probleem is, zal het binnen een uur worden opgelost en zal uw totale kosten €130 zijn. Als het probleem niet snel kan worden opgelost omdat iets stuk is en vervangen moet worden, zullen we u een offerte geven en als u deze offerte bevestigt, maken we zo snel mogelijk een nieuwe afspraak voor u. Pas als u de offerte bevestigt, zal er na €130 nog een verdere kosten in rekening worden gebracht. We begrijpen dat onze klanten zich zorgen maken. En geloof alstublieft dat onze elektriciens elke dag erg druk zijn en zo snel mogelijk alle elektrische problemen willen oplossen met de minste kosten. Daarom willen we ook de communicatie zo duidelijk mogelijk maken en misverstanden vermijden.

U kunt begrijpen dat voor meer werkzaamheden, de totale kosten lager kunnen zijn en de totale service beter kan zijn. Bijvoorbeeld, als onze elektriciens zich bezighouden met het hele elektrische systeem, in plaats van een klein deel ervan, kunt u zich voorstellen dat de elektriciens een meer efficiënte werkwijze kunnen vinden en dat de totale kosten lager zullen zijn. Bijvoorbeeld, voor de installatie van 1 lichtpunt berekenen we vanaf 50 euro, en voor de installatie van 10 lichtpunten berekenen we vanaf 400 euro. En voor de installatie van 30 lichtpunten berekenen we vanaf 1000 euro. Voor grotere projecten, kan er een grotere korting zijn. En zoals u weet, als onze elektriciens een globale visie kunnen krijgen op de renovatiewerkzaamheden, kan het resultaat beter geoptimaliseerd worden.

× Neem direct contact op